POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Soigne Atelier cu Amintiri SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului valspersonalflorist.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului valspersonalflorist.ro, dispozitive de tip laptop, smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentul Termeni și condiții, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.valspersonalflorist.ro 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Soigne Atelier cu Amintiri SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor si serviciilor Soigne Atelier cu Amintiri SRL sub brand-ul: Vals Personal Florist.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal

Soigne Atelier cu Amintiri SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea produselor și serviciilor furnizate de site-ul valspersonalflorist.ro
 • Activități comerciale de vânzări, produse și servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare, vânzări de produse și servicii pe website-ul valspersonalflorist.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor Soigne Atelier cu Amintiri SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare ale comportamentului consumatorului și  a vânzărilor de produse și servicii.
 • Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul valspersonalflorist.ro), înlocuiri de produse.
 • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul valspersonalflorist.ro:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul valspersonalflorist.ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.
 • Pentru activități comerciale de vânzări de produse și servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul valspersonalflorist.ro , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, adrese de livrare.
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor si serviciilor Soigne Atelier cu Amintiri SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
  – nume și prenume, telefon, e-mail, adresa(domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, Soigne Atelier cu Amintiri SRL prelucrează date constând în codul numeric personal pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/ promoției/ aplicației/ jocului la care participă.
 • Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Soigne Atelier cu Amintiri SRL, îmbunătățirea calității serviciilor:
 • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Soigne Atelier cu Amintiri SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Soigne Atelier cu Amintiri SRL  de a vă furniza respectivele produse și servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Soigne Atelier cu Amintiri SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Soigne Atelier cu Amintiri SRL (cum este cazul companiilor cu care Soigne Atelier cu Amintiri SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Soigne Atelier cu Amintir SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Soigne Atelier cu Amintiri SRL precum și dumneavoastra ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

 

Datele înregistrate de Soigne Atelier cu Amintiri SRL  nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Vals Personal Florist!

        4.  Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Soigne Atelier cu Amintiri SRL prin accesarea formularului de contact la adresa contact@valspersonalflorist.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Colonel Ion Buzoianu nr. 45, Buzau, cod postal 120203,  jud. Buzau,  sau de e-mail:  contact@valspersonalflorist.ro

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Soigne Atelier cu Amintiri SRL (prin accesarea formularului de contact la adresa valspersonalflorist.ro/contact/  sau la adresa de poștă: Str. Colonel Ion Buzoianu, nr. 45, Buzau, cod postal 120203, jud. Buzau sau de e-mail: contact@valspersonalflorist.ro ), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către persoana desemnată de Soigne Atelier cu Amintiri SRL cu privire la efectuarea prelucrării datelor potrivit cerințelor legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 1. Prevederi speciale legate de minori

Soigne Atelier cu Amintiri SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Soigne Atelier cu Amintiri SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de produse și servicii sau orice comunicații pe site-ul valspersonalflorist.ro , ori participarea la concursuri sau campanii ale Soigne Atelier cu Amintiri SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 18 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la Soigne Atelier cu Amintiri SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 1. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul activității de  post-vanzare, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, Soigne Atelier cu Amintiri SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Soigne Atelier cu Amintiri SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

 

ÎNTREGUL ACORD

Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord între dumneavoastră și Vals Personal Florist cu privire la utilizarea site-ului și înlocuiesc toate comunicările anterioare sau actuale și înțelegerile între dumneavoastră și Vals Personal Florist cu privire la acest site. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în acești termeni și condiții sunt rezervate.

LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătoresti competente.

FEEDBACK

Toate comentariile, feedback-ul, informațiile sau materialele dumneavoastră („Feedback”) cu privire la site-ul valspersonalflorist.ro sunt binevenite. Ne puteți trimite Feedback prin e-mail sau prin completarea pe site în spațiile de review. Vă rugăm să rețineți că feedback-ul trebuie să fie considerat non-confidențial și devine proprietatea Vals Personal Florist. Prin trimiterea de feedback ne atribuiți și sunteți de acord să ne atribuiți, toate drepturile și interesele în materie de drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, în mod gratuit. Vom fi liberi să folosim feedback-ul fără restricții.

Revizuit la data de: 20 Octombrie 2021